اکانت شما به دلیل رعایت نکردن یکی از موارد زیر مسدود گردید

مصرف بیش از حد از منابع و تجهیزات سرور

عدم پرداخت فاکتور و تمدید سرویس خود

استفاده از اسکریپت و فایل هایی که به تجهیزات ما آسیب و یا امنیت دیگر سرویس هارا در خطر بیندازد